Vi på Taxi 80 000 Skåne AB önskar att du som kund alltid ska känna dig trygg när du åker med oss oberoende av om det är en pandemi eller inte. Men just nu ligger allas intresse i att minska smittorisken för Covid-19. För att minska smittorisken i samband med transporter med oss så försöker vi alltid efterleva myndigheternas instruktioner samt informera våra förare om att alltid försöka efterfölja några enkla råd:

  • Så ofta som möjligt tvätta händerna med varmt vatten och tvål.
  • Ha med handsprit i bilarna för eget och kunders användning.
  • Ha alltid med andningsmask i bilarna så att vi använder det på begäran.
  • Torka av ytor som kunder kommer i kontakt med
  • Inte arbeta vid egna symptom som hosta eller feber

Finns särskilda behov inför en resa har vi möjlighet att använda OZON rensning av ett fordon, detta medför att hela inredning samt luftkanaler och liknande rensas med Ozon.

Vi önskar alla våra kunder en säker resa.